สถาบันหรือองค์กรใดก็ตาม เมื่อเกิดมีปัญหาดังเช่น นิ้วทั้ง 5 โต้งเถียงกันดังนี้    นิ้วโป้ง  พูดว่า ข้าคือ  ผู้ยิ่งใหญ่ในปฐพี

        นิ้วชี้                 ไม่ใช่  ข้าซิ ยิ่งยงจริง

        นิ้วกลาง            ไม่ใช่  ข้าคือผู้ที่สูงที่สุด

       นิ้วนาง              ที่พูดมา เท็จทั้งนั้น เวลาคนมีแหวนเพชร แหวนทองอันล้ำค่า ใส่ข้าคนเดียว

      นิ้วก้อย   เป็นนิ้วสุดท้ายว่า ที่ว่ามาทั้งหมด ถูกเพียงส่วนเดียว ข้านี่แหละคือผู้นำทำความดีทั้งปวง เช่นเวลากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือกราบพระก็ดี ข้าต้องนำพวกท่านกราบลงก่อนเสมอ            

           นิ้วแต่ละนิ้วต่างก็มีความสำคัญทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเช่นนี้ แม้จะหยิบ จะจับแก้วน้ำมาดื่มสักแก้ว ก็คงยาก                 ในทางกลับกัน ถ้าต่างคนต่างลดความสำคัญของตนเอง และแปรรูปที่คิดว่าตัวเองมีความสำคัญ ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ไม่ว่าจะงานเล็ก หรืองานใหญ่ สำเร็จได้ด้วยพลังสามัคคี

อย่าลืมว่า   คน คือหัวใจขององค์กร เปรียบเสมือนเส้นเลือด ถ้าร่างกายขาดเส้นเลือดชีวิตจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นคนเท่านั้นที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้   ...........การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และคุณธรรมของคนในองค์กร บวกคุณภาพของผู้นำที่เป็นอาชีพขององค์กรนั้น                

อนึ่ง หากฟ้าจะประทานความรุ่งเรือนให้ใครก็ตาม  ฟ้าจะประทาน สติปัญญาให้ก่อน   ตัวสติปัญญาเกิดจากผลการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เช่น  คนที่เคยเป็นคนเจ้าอารมณ์จะเปลี่ยนเป็นควบคุมอารมณ์ได้ หรือคนที่เคยเป็นคนอวดดีจะเปลี่ยนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากนั้นฟ้าจะประทาน                 ความสำเร็จและความรุ่งเรืองให้ทำงานด้วยความยินดี  เต็มใจเสียสละเพื่อองค์กรจะนำมาซึ่งความสุขความสามัคคีแก่บุคลากรต่อไป  ..

   พี่ เปี่ยมสุข