เมื่อวาน (12 ก.ย.49) สภามหาวิทยาลัยมหิดลไปเยี่ยมชื่นชมกิจการของคณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี  ในการนำเสนอของ ศ. นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล  รองคณบดี  เกี่ยวกับภาพรวมงานวิจัยของคณะ   ระบุชัดเจนว่ารามาฯ เน้นส่งเสริม "โครงการวิจัยงานประจำ  สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ"

         จึงนำมาเล่าไว้ให้ ดร. กะปุ๋มไปเจาะรายละเอียดเอาเองจากเพื่อนพยาบาลที่ รพ.รามาฯ

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ย.49