การใช้บทกลอนบูรณาการเข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ และจดจำหลักการ ทฤษฎี วิธีการคิดได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้บทกลอนที่นักเรียนคุ้นเคย ใช้คำง่ายๆ ฝึกให้นักเรียนช่วยกันแต่งไปพร้อมๆกับครู ผู้เรียนจะสนุกสนานกับการแต่งกลอนง่ายๆ ครูสามารถใช้บทกลอนทบทวนความรู้ นำเข้าสู่บทเรียน หรือใช้เพื่อต้องการเก็บนักเรียนขณะวุ่นวายได้ 

หลักการบวก ลบ เศษส่วน   

     การบวกลบเศษส่วนควรจำไว้          ต้องทำให้ส่วนเท่ากันนะเธอจ๋า
ค.ร.น.ช่วยได้นะแก้วตา                      ส่วนเท่าแล้วนำเศษมาบวกลบกัน

หลักการคูณเศษส่วน

     เรื่องการคูณเศษส่วนควรจำไว้        ถ้าตัดได้ตัดก่อนนะเธอจ๋า
ห.ร.ม.ช่วยได้นะแก้วตา                      ตัดจนกว่าตัดไม่ได้จึงคูณเอย

หลักการหารเศษส่วน   

     เรื่องการหารเศษส่วนควรจำไว้        เราจะใช้การคูณแทนนะเธอจ๋า
แล้วกลับเศษเป็นส่วนนะแก้วตา            ใช้การคูณหาค่าการหารเอย

หลักการบวก ลบ ทศนิยม

     การบวก ลบ ทศนิยมควรจำไว้        ต้องตั้งให้จุดตรงกันนะเธอจ๋า
หลักไหนหายเติมศูนย์นะแก้วตา          แล้วบวก ลบ ตามธรรมดาที่เคยทำ