วันที่ 25 กันยายน นี้ ที่ ม.อ.จะจัดตลาดนัดชุมชนแนวปฏิบัติให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในเรื่อง "การบริหารจัดการ การดูแลชุมชน" เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริม ชุมชนแนวปฏิบัติจำนวนชุมชนใน ม.อ. ที่จดทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย นับได้ 45 ชุมชนมีทั้งแบบ พบหน้า และบนไอที ดิฉันเฝ้าสังเกต ชุมชนเหล่านี้มีปะปน ระหว่าง ชุมชน "จัดตั้ง "และ "ใจสั่งมา"  อาจกล่าวได้ว่าชุมชนที่มีพัฒนาการจากใจสั่งมามีอยู่ไม่ถึงครึ่ง แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับ  "จัดให้มีเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน"  และไม่สนใจว่าจะจัดตั้ง แต่ดิฉันมีโอกาสในการขยายผลชุมชนแข็งแรงสู่ชุมชนเตอะแตะ
            ครั้งนี้ดิฉันบรรจง ออกแบบการพบกันจัดแบบ "ใจสั่งมา" ที่สุดก็ว่าได้ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่า "ดิฉันนั่งคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า งานนี้จะมีคนมาไม่เต็มเพราะแต่ละชุมชนอาจถ่อมตัว...ไม่ได้ทำอะไรไปถึงไหนเลยไม่มีอะไรมาคุย.... ดิฉันอุดช่องว่างของการอาจถ่อมตัวไม่คาดหวังอะไรมากขอให้ท่านมาเถอะค่ะงานนี้ดิฉันลงมือทำการ์ดเชิญ "ถึงผู้ก่อตั้งแต่ละคนเป็นพิเศษ" ระบุในการด์ว่าเวทีนี้เป็นเวทีสบายๆ ขอให้มาคุยกันว่า ชุมชนท่านดำเนินการอย่างไร ไปถึงไหนบนพื้นฐานของความจริงที่ทำแล้ว"จะถึงไหนเราไม่มายด์"  ขอให้คิดว่าเรามองเห็นหน่ออ่อนความดีของท่าน ขอนำความคิดดี ทำดีเพื่อองค์กรของท่านมาถ่ายทอด บอกเล่า เรียนรู้ร่วมกันไปไม่ต้องอายว่าชุมชนฉันยังไม่ไปถึงไหน....เราตกลงเรื่องที่จะคุยกัน....ความเป็นไปของชุมชน....
สิ่งที่ดิฉันระวังอีกอย่างคือ theme ของเรื่องคือ.....ความเป็นไปของชุมชน.... ขณะที่ดิฉันนั่งรู้อยู่ตรงนี้ว่า.....วันนั้นอาจมีแต่ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนชุมชน.....นานับประการ......เพื่อไม่ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความท้อแท้.....ยากเย็น...เข็ญใจ....ดิฉันก็เตรียมอุดช่องโหว่ไว้ด้วยชุมชนที่เข้มแข็งของเรา.....คุยกันไปคุ้ยกันไปเสนอแนะกันไป.... อีกทีมคุณ Facilitator ที่ชวนกันมาก็ล้วนใจสั่งมา 
              ดิฉันคาดหวังว่าด้วยอานิสงค์ สามทาง คือ ทีมผู้จัด หน่ออ่อนความดีของผู้ก่อตั้งชุมชน และด้วยอานิสงค์ความตั้งใจของทีม Facilitator  เราจะได้อีกขั้นหนึ่งของชุมชนแนวปฏิบัติใน ม.อ. และในครั้งนี้ดิฉันจะใช้เทคนิคที่ คุณศิริวรรณ หวังดี เขียนเล่าไว้ใน http://gotoknow.org/blog/majusut/49150 ในการดำเนินการ  และที่เป็นข่าวดีคือเราจะคัดเลือก 3 ชุมชนดีเด่นประจำปี มีรางวัลเป็นตั๋วไปร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ วันที่ 1-2 ธันวาคม นี้ด้วยค่ะ