นิยาม กฎหมาย

ความหมายของกฎหมาย เป็นเหตุผลของความถูกต้อง

 นิยามกฎหมาย 

ข้อที่ 1 หัวข้อที่ 1 การเรียนรู้ในห้องเรียน ทบทวนวิชาการ

ตอบ : นิยามกฎหมาย  กฎหมาย คือ 1. เหตุผลที่ถูกต้อง  2.ความเชื่อของชุมชน 3.เหตุผลของผู้ปกครอง ( คำสั่ง รัฐธิปัตย์  ) 

สิ่งที่ทำให้นักธุรกิจปลอดภัยทีสุดคือ ความรู้กฎหมาย ในการนำมาใช้ปฎิบัติ และประยุกต์ในทันต่อเหตุการณ์ ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต  

กฎหมายประกอบด้วย 1.กฎหมายจารีตประเพณี 2. หลักกฎหมายทั่วไป 3.กฎหมายของรัฐสภา      

    หลักกฎหมายทั่วไป  พัฒนามาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร และจารีตประเพณีกฎหมายมีทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายภายในประเทศ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐ บังคับประชากรในรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศ เช่นแผนกคดีเมือง เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่เป็น นิติสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ ต่อรัฐ สำหรับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็น สนธิสัญญา ถือเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรธุรกิจมีทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ     ธุรกิจที่เป็นระหว่างประเทศ เช่น  WTO ( การค้าเสรีของโลก )

อำนาจอธิปไตย หมายถึง ดินแดน +   ประชากร การบรรลุนิติภาวะของประชากรไทย อายุ 20 ปี      ( แต่ระหว่างประเทศ การบรรลุนิติภาวะไม่เท่ากัน แล้วแต่ประเทศจะกำหนด )            

 อนึ่งถ้าเป็นเลือกตั้งไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคม  ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย  : ubi societas, ibi jus” 

   1.วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน (folkways) การปฏิบัติต่อกันของคนในสังคม โดยรู้สึกว่าไม่ใช่ภาระ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตำหนิ 

  2. จารีต (mores)    การปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมเพื่อส่วนรวม โดยรู้สึก     เชื่อว่าต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสังคมบังคับ 

       3. กฎหมาย (law)   กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมต้องปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนย่อมมีโทษ  บังคับโดยสถาบันเฉพาะ    

    ความสัมพันธ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมประเภทอื่น      

กฎ กติกา มารยาท  (rule regulation manners)กฎเกณฑ์สำหรับเรื่องเล็กน้อย •ใช้จำกัดเฉพาะกลุ่ม บังคับกันเอง  ศีลธรรม  (morals) ระบบความคิดเกี่ยวกับความผิดชอบชั่วดี เกิดจากความรู้สึกภายในใจของมนุษย์ บังคับโดยส่งผลกระทบทางจิตใจ   

 กฎเกณฑ์ทางศาสนา  (religions rules)ประพฤติคุณงามความดี ซึ่งผูกพันเฉพาะกลุ่มผู้นับถือศาสนา กล่าวถึงผลในภายภาคหน้าหรือโลกหน้า  

 จารีตประเพณี  (custom) ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตาม  เกิดจากการหล่อหลอมในสังคม บังคับได้โดยการติเตียนจากสังคม  

ที่มา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  อ.อัษฎายุทธ  ผลภาค 

หัวข้อที่ 2 การเรียนรู้ในห้องเรียน   ทั่วไป

การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการประสานงานกันที่ดี จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การซักถาม และ โต้ตอบกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กันมากขึ้น การให้เกียรติกันในที่ชุมชน จะนำมาสู่พลังอันยิ่งใหญ่

          ข้อที่ 2 ธุรกิจที่สนใจคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน   ต้องการเชี่ยวชาญทางการเงิน เพราะ เป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เกิดการสร้างงาน ( อาชีพ ต่าง ๆ )  สร้างคน ( สถานศึกษา ) เกิดโครงสร้างทางเศษฐกิจ   และอื่น ๆ อีกมากมาย   ซึ่งหากเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ มาก ๆ  จะทำให้เราไม่ถูกต่างชาติ  มาครอบงำทางเศรษกิจได้

การที่เรารอบรู้ทางการเงิน จะทำให้เรารู้จักประหยัด ออมเงิน และรู้จักการใช้จ่าย   รู้จักการทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย รู้จักเงินที่หาได้ในปัจจุบันเพื่อใช้ในอนาคต  

                                     

   

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นิยามกฎหมาย

หมายเลขบันทึก: 49885, เขียน: 13 Sep 2006 @ 13:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอทีโดยตรงนั้น ปัจจุบันบังคับใช้แค่ 1 ฉบับ คือ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 คะ

 

Prince in dream
IP: xxx.120.162.236
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยนะครับว่าจบกฎหมายจากที่ไหน

และใครสอนกฎหมายระหว่างประเทศครับ

ผมว่าน่าจะปรับปรุงข้อความนะครับ ไม่แน่ใจว่าผู้เขียนได้ข้อมูลที่ถูกหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ถ้าเป็นสำนักธรรมศาสตร์จริงๆก็คงจะไม่เขียนแบบนี้แน่เลยอ่ะ และดูตรงภาษาละตินนะครับ ว่าเว้นคำถูกหรือไม่

Prince in dream
IP: xxx.120.162.236
เขียนเมื่อ 

และผมคิดว่า บทความที่พี่เขียนนี่ถ้าเด็กนิติ เจอ คงร้องไห้แน่เลย เฮ้อ ผมว่าไม่รู้อย่าเพิ่งชี้ดีไหมครับ