• อาจารย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และคณะทำการศึกษาภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่อยู่ตามชนบทว่า มีวิตะมินบี 1 สูงพอหรือไม่
 • ผลการศึกษาพบว่า คนไทยสูงอายุจำนวนมากมีระดับวิตะมินบี 1 ต่ำกว่าปกติ โดยแบ่งเป็นรายภาคดังนี้

   ตารางที่ 1: แสดงจำนวนผู้สูงอายุไทยที่มีระดับวิตะมินบี 1 ต่ำกว่าปกติ

พื้นที่ ร้อยละ (%)
ภาคกลาง 40.4
ภาคเหนือ 44.2

ภาคอีสาน

20
 • วิธีแก้ไขปัญหาไม่ยากเลย... เพียงแต่เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง เพราะข้าวกล้องมีวิตะมินบี 1 สูง ป้องกันโรคเหน็บชา และช่วยการทำงานของระบบประสาท

นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ เช่น วิตะมินบี 2 ไนอะซีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก วิตะมินอี เซเลเนียม(ช่วยป้องกันมะเร็ง) แมกนีเซียม เส้นใย(กันท้องผูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่) ฯลฯ <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify">มาเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องกันนะครับ…</div></li></ul>   แหล่งข้อมูล: <ul>

 • ขอขอบพระคุณ > กองบรรณาธิการ. Golden Age: โภชนาการข้าวกล้องกับผู้สูงอายุ. ใกล้หมอ. ปี 30 ฉบับ 8 (สิงหาคม 2549). หน้า 70-71. // ข้อมูลจากการวิจัย > โสภา ธมโชติพงศ์, อรพินธ์ บรรจง, พัฒมัย เอกก้านตรง, จินต์ จรูญรักษ์. การยอมรับข้าวกล้องและปริมาณสารอาหารที่ได้รับในผู้สูงอายุ.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ >
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.. ๒๕๔๙.
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
 • </ul>เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: <ul>

 • อ่านบ้านสุขภาพ >>> http://gotoknow.org/blog/health2you
 • อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u
 • Download แฟ้ม PDF >>> www.lampangcancer.com
 • </ul>