บ้านฉันอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีศูนย์การค้ามากมาย ฉันเริ่มรับราชการอยู่ที่จังหวัดสงขลา ฉันประทับใจหาดสมิหลาที่สงขลามาก เพราะเป็นน้ำทะเลที่สะอาด ใส และมีการปรับปรุงให้มีสนามเด็กเล่นของเด็ก แต่ตอนนี้ฉันได้ย้ายมาอยู่จังหวัดขอนแก่น ทำให้ฉันคิดถึงน้ำทะเลมาก ที่นี่ไม่มีทะเลเหมือนที่บ้านของฉัน แต่พี่น้องที่ทำงานก็มีน้ำใจ ฉันเข้ากับพวกเขาได้ แต่เวลาที่เหงาฉันก็คิดถึงบ้านตลอด ใจฉันยังอยากกลับบ้าน ถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะไม่ขึ้นมามีเหตุจำเป็นที่ต้องขึ้นมาอยู่นี่ ตอนนี้พ่อของฉันอยู่หาดใหญ่อยู่คนเดียวฉันเป็นห่วงพ่อของฉันมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฉันก็ยังคิดถึงบ้านเกิดของฉันอยู่ดี