ผมค่อนข้างต้องปรับตัวและเรียนรู้มากพอสมควร กับการสอนวิชาเลือกสำหรับนิสิตกลุ่มใหญ่ ในวิชาการเลี้ยงผึ้ง หรือ Apiculture

  งานที่อย่างหนึ่ง ซึ่งผมมอบหมายให้นิสิตไปทำ คือ การสร้างบล็อกและเขียนบันทึก

  ต้องอาศัยไปสอนนอกเวลา แต่การนัดหมายก็มิใช่เรื่องง่ายๆ เลย (ไปฝึกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบล็อกและเขียนบันทึก) เนื่องจากนิสิตหลายคนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความรู้ในตัวเอง สนใจแต่ความรู้แบบที่อาจารย์มาถ่ายทอดให้ ที่เรียกว่า "วิชาการ" หรือความรู้แบบ Teaching Mode ไม่ค่อยสนใจเรื่อง Learning Mode เพราะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ และนิสิตหลายคนไม่สามารถบังคับตัวเองให้เข้าเรียนได้ทุกครั้งได้.....

  ...วันนี้หลังจากนำบล็อกของนิสิต 7 กลุ่ม เข้า Planet แล้ว พบว่า กลุ่มที่ทำได้ดี (แบบกลุ่ม) อยู่กลุ่ม ๗ หรือ NU_Api_student07 เขาใช้ Pattern แบบเดียวกันและคล้ายๆ กัน เป็น pattern แบบ basic ที่สุดเลยในการสร้างบล็อกและเขียนบันทึก คือ

  1.  สร้าง 1 บล็อก (เท่านั้น)
  2. ในบล็อกอย่างน้อยเขียน 1 บันทึก
  3. ใส่ภาพถ่ายในประวัติด้วย (เป็นภาพตัวจริง)

    ลองไปวิเคราะห์งานของพวกเขากันหน่อยครับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อบล็อก

จำนวนบันทึก

นามแฝง 

 1

รัตติกาล สุวรรณรนทร์

+++ ดูดีๆก่อนนะ +++

6 7

Rattikarn

 2

ศศิชา วงศ์กาฬสินธุ์

มีวิธีการ...การเลือกซื้อน้ำผึ้ง มาบอก

1 3

Bizkizz

 3

ศิรินภา ยอดเพ็ชร์

เพิ่งรู้นะเนี่ย...ว่า...น้ำผึ้งก็บูดได้ด้วย  

1 5

sakura_chopin

 4

กรรณิกา ดวงบุผา

<<<น้ำผึ้งกับน้ำตาลทรายอย่างไหนดีกว่ากัน?>>>

3 9

kanniga

 5

เบญจวรรณ พามา

ความรู้สึกที่แตกต่างในประสบการณ์ของชีวิต 

2 4

Eeyore

 6

รติรส เดชอุ่ม

อีกมุมหนึ่งของชีวิต 

2 8

hamter  

 7

รุ่งทิวา ยศต๊ะสา

สังคมเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ 

3 9

pikkajoo

 8

หทัยรัตน์ เลขสุข

สวัสดีคะ...ชาว gotoknow...

5 9

honeygirl

 9

อรอนงค์ จันทราบุญ

เส้นทางสู่การเรียนรู้

1

doraemon

 10

พักตร์ศิยา ศรีโรทก

Blueberry cheese cake

4 14

BLUEBERRY

 11

ธนาวดี บัวแฝง

beelucky  

3 15

(๐'-')BEE_LUCKY('-'๐)

 NT.

น.ส.ทั้งหมด

11 บล็อก

31 87

av. 2.81 7.9 บันทึก
   

ข้อมูล 13 กันยายน 2549 เวลา 14.17 น.

  9 พ.ย.49 13.12

   เป็นงานที่ basic ใช้รูปแบบง่ายๆ 11 คน ช่วยกันเขียนบันทึกได้ 31 บันทึก เฉลี่ยเท่ากับ 2.81 บันทึกต่อคน...ส่วนนี้ดูเฉพาะงานกลุ่มแสดงว่าทีมเวิร์คใช้ได้ครับ...สมบูรณ์กว่ากลุ่มอื่นๆ ...แต่ต้องไปดูเนื้อใน...ว่าเป็นรายบุคคลเลยครับ

  อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นที่ดี เท่ากับทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ...

  ...ที่เล่ามานี้ ผมคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานเป็นทีมครับ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ เอาคะแนนทีมไว้ก่อน เพราะว่าประสบการณ์เรายังน้อย

   ขณะที่บางกลุ่ม งานส่วนบุคคลดี แต่งานเป็นทีมแค่พอใช้ได้ เพราะสมาชิกบางท่านไม่ได้คิดเรื่องกลุ่ม แต่คิดเฉพาะเรื่องของตัวเองเท่านั้น...สิ่งนี้ทำให้งานของทีมดูด้วยลง แม้ว่าคะแนนส่วนบุคคลจะสูงก็ตาม แล้วผมจะมาเล่าต่อไปอีกนะครับ...ในหัวข้อตรวจบล็อก..