JJ2012V8_8 “ติ้วขน-สนสามใบ” ทำเซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ติ้วขน-สนสามใบ” ทำเซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง

 แนะนำอาจารย์ใหม่ นักวิจัยสู้มะเร็ง

 “แสงซินโครตรอน” ติดตามวิเคราะห์พบกิ่งสนสามใบ และติ้วขน พืชสมุนไพรท้องถิ่นไทย มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ระบุพืชมหัศจรรย์ 2 ชนิดมีศักยภาพทำให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง โดยไม่มีผลต่อเซลล์รอบข้าง เผยเป็นผลงานการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

 

 อาจารย์ ดร.ปู (ขวาสุดของภาพ) หรือ น.ส.ศศิภาวรรณ มาชะนา นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพาในทีมงาน ของ ภญ.รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  ร่วมกับ ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช และ ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ใช้แสงซินโครตรอนศึกษาสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร

 ผลจากการศึกษาทีมวิจัยพบว่า สารสกัดจากกิ่งของพืช 2 ชนิด คือ ติ้วขนและสนสามใบ ให้สารออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมีศักยภาพทำให้เซลล์มะเร็งค่อยๆ สลายตัวจากการทำลายตัวเองจากภายใน หรือเรียกว่าการตั้งโปรแกรมทำลายตัวเอง (Apoptosis) ซึ่งกระบวนการนี้ เป็นผลดีอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากมีเพียงเซลล์มะเร็งเท่านั้นที่ตายลงไป ไม่มีผลต่อการทำลายเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง ร่างกายจึงไม่เกิดการอักเสบขึ้น และไม่มีผลข้างเคียงต่อการใช้ยา

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ถ้าผู้ป่วยไม่ต้องทำคีโม แต่ใช้พืชสมุนไพรนี้รักษาแทน จะดีมากเลยค่ะอาจารย์ เพราะการทำคีโมจะทำลายเซลล์ดีลงไปด้วยค่ะ แต่ที่น่าเสียดายคือ ผู้ป่วยคงเลือกได้แค่วิธีใดวิธีหนึ่งค่ะ

ดิฉันคิดว่าจะเป็นบุญแก่วงการแพทย์ไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะ หากแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยร่วมมือกันศึกษาการรักษามะเร็งในรูปแบบผสมผสานทั้งสองทางค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับอาจารย์มากคะที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ ได้รู้จักกับดร. ปูกันอยู่คะ ดร.เป็นคนน่ารักมากๆ คะ ตอนนี้ หนูได้ทำตำราเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย และมีหัวข้อการใช้พืช สมุนไพร และแพทย์ทางเลือกด้วย ดร.ปู ช่วยแนะนำบางส่วน ตำราเล่มนี้ใกล้เสร็จ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลคะ ถ้าทุกคนช่วยกัน ต่อไปผู้ป่วยจะได้ลดลง หรือถ้าป่วยแล้วก็จะมีหนทางรักษาหายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคะ

หมายเลขบันทึก

498567

เขียน

14 Aug 2012 @ 09:58
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 4, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก