ความเห็น 2684174

JJ2012V8_8 “ติ้วขน-สนสามใบ” ทำเซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับอาจารย์มากคะที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ ได้รู้จักกับดร. ปูกันอยู่คะ ดร.เป็นคนน่ารักมากๆ คะ ตอนนี้ หนูได้ทำตำราเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย และมีหัวข้อการใช้พืช สมุนไพร และแพทย์ทางเลือกด้วย ดร.ปู ช่วยแนะนำบางส่วน ตำราเล่มนี้ใกล้เสร็จ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลคะ ถ้าทุกคนช่วยกัน ต่อไปผู้ป่วยจะได้ลดลง หรือถ้าป่วยแล้วก็จะมีหนทางรักษาหายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคะ