น้องฟุงบอกว่า คำว่า Clothes ที่แปลว่าเสื้อผ้า นั้นได้ยินคนชอบอ่านว่า โคลธเธส ซึ่งไม่ถูกต้อง ต้องอ่านว่า โคล้ธส์ (มีเสียงเอสต่อท้ายตัว th)

และคนมักสับสนกับคำว่า cloth อ่านว่า คล้อธ แปลว่า ผ้า (ที่เป็นชิ้นๆทั้งหลายแหล่ ที่ไม่ใช่เสื้อผ้าน่ะค่ะ)

อีกคำคือ posture ที่แปลว่าท่าทางมักจะได้ยินคนอ่านว่า โพสเจ้อร์ คงเพราะติดมาจากคำว่า post แต่จริงๆต้องอ่านว่า พอสเจ้อร์ นะคะ

อีกคำที่ห้อง lab ใช้บ่อยคือ glove ที่แปลว่าถุงมือ เราชอบอ่านกันว่า โกลฟ จริงๆควรเป็น กลัฟ (ออกเสียง อะ ยาวนิดนึงค่ะ แต่ไม่ถึงกับกลาฟ) อันนี้พี่เหน่นบอกค่ะ