การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายจังหวัดปัตตานี


จังหวัดปัตตานีได้มีกิจกรรม KM การดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในgotoknow จะมีบ้างที่ อ.วัลลา มาแป๊ะให้ได้อ่านกัน ผมเองก็ได้เปิด blog ไว้นานแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้เขียน จากการทำกิจกรรมวันนี้ ซึ่งเป็นการ ลปรร. ในประเด็นการดูแล ผู้ป่วยเบาหวานในช่วงเดือนรอมฎอนได้ความรู้ และเทคนิคกลับไปมากมาย และได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า เครือข่ายจังหวัดปัตตานีจะเปิด blog
โดยในช่วงแรกผมทำหน้าที่ดูแลไปก่อน เมื่อบุคลากรของเราเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ค่อยมาเปิด blog เป็นของตนเองอีกทีหนึ่ง ส่วนประเด็น การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงเดือนรอมฎอน จะทยอยมาลงในวันถัดไปครับ

ปล. สำหรับเครื่อข่ายจังหวัดปัตตานี สามารถติตามคงวามก้าวหน้าได้จาก  blog นี้นะครับ