บรรยากาศสดๆ ของการศึกษาดูงานนิทรรศการ  ในงานตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

บรรยากาศการ ลปรร  

  

การเรียนรู้นิทรรศการจากจังหวัดต่างๆ