การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน

  ติดต่อ

  ความแตกต่าง การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน  

ท่านคิดว่าการสรุปรายงาน และการถอดบทเรียนมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ในความเข้าใจของผมคิดว่า ต่างกัน ในความหมายของการสรุปรายงาน เป็นการประมวลผลของข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มโครงการ การเตรียมการ การดำเนินการ การประเมินผล ติดตามผล รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ไว้ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน สำหรับอ้างอิงถึงความสำเร็จ และข้อควรปรับปรุง เป็นผลงานสำหรับรายงานผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการถอดบทเรียนนั้น เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือหน่วยงาน โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์  หรือเข้าร่วมปฏิบัติแล้วบันทึกขั้นตอนไว้โดยละเอียด เพื่อนำไปเผยแพร่ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินการในกิจการของตนให้เกิดผลสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49731, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 14:09:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)