การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน

ความแตกต่าง การสรุปรายงาน และการถอดบทเรียน

ท่านคิดว่าการสรุปรายงาน และการถอดบทเรียนมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ในความเข้าใจของผมคิดว่า ต่างกัน ในความหมายของการสรุปรายงาน เป็นการประมวลผลของข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มโครงการ การเตรียมการ การดำเนินการ การประเมินผล ติดตามผล รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ไว้ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน สำหรับอ้างอิงถึงความสำเร็จ และข้อควรปรับปรุง เป็นผลงานสำหรับรายงานผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการถอดบทเรียนนั้น เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือหน่วยงาน โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์  หรือเข้าร่วมปฏิบัติแล้วบันทึกขั้นตอนไว้โดยละเอียด เพื่อนำไปเผยแพร่ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินการในกิจการของตนให้เกิดผลสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49731, เขียน: 12 Sep 2006 @ 15:01 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)