การวัดประเมินผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน

  มีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร (แสดงความคิดเห็น)  
การวัดประเมินผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ในความคิดเห็นของผม เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการเรียนทางไกลแบบพบกลุ่ม ซึ่งจะมีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานจะมีปัญหามากซึ่งจะทำให้เวลาเรียนไม่พอ แต่ปัจจุบันสามารถเลือกวิธีเรียนที่หลากหลาย เช่น การเรียนสะสมหน่วยกิต การเรียนแบบบูรณาการ เป็นการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้การวัดประเมินผลมีความเอื้อต่อผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49726, เขียน: 12 Sep 2006 @ 14:40, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:53, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)