การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย กศน.
ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ คือ
1. แสวงหาเครือข่าย โดยการสำรวจองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกโรงเรียน จัดทำเป็นทำเนียบอย่างชัดเจน
2. สร้างแนวร่วม ศึกษาข้อมูลเครือข่าย ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการการศึกษานอกโรงเรียน สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดทำแผน กำหนดหลักการ แนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่าย และเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่หน่วยงานเครือข่าย เช่นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนการสอน งบประมาณและการจัดการ
4. พัฒนาและรักษาเครือข่าย  เน้นการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายอย่างหลากหลาย เช่นการฝึกอบรม และการเสริมแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49729, เขียน: 12 Sep 2006 @ 14:54 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 12:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)