การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ

  ติดต่อ

  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย กศน.  
ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ คือ
1. แสวงหาเครือข่าย โดยการสำรวจองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกโรงเรียน จัดทำเป็นทำเนียบอย่างชัดเจน
2. สร้างแนวร่วม ศึกษาข้อมูลเครือข่าย ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการการศึกษานอกโรงเรียน สร้างความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดทำแผน กำหนดหลักการ แนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่าย และเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่หน่วยงานเครือข่าย เช่นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สื่อการเรียนการสอน งบประมาณและการจัดการ
4. พัฒนาและรักษาเครือข่าย  เน้นการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายอย่างหลากหลาย เช่นการฝึกอบรม และการเสริมแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49729, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-27 12:16:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)