การจัดเวทีชาวบ้านกับการจัดทำแผนชุมชน

สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร (แสดงความคิดเห็น)
การจัดเวทีชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการจัดทำแผนชุมชนหรือไม่อย่างไร จากการที่ได้ศึกษาเห็นได้ว่า มีความสัมพันธ์กัน เพราะการจัดเวทีชาวบ้าน เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชน จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตโดยอาศัยองค์กร กระบวนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ และการรวมตัวของบุคคลเพื่อระดมความคิด ร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำมาสู่การจัดทำแผนชุมชน มีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เพื่อให้รู้ปัญหาของตัวเอง วิเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดอนาคตของชุมชนที่ชุมชน และสามารถจัดการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49728, เขียน: 12 Sep 2006 @ 14:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)