การจัดเวทีชาวบ้านกับการจัดทำแผนชุมชน

  ติดต่อ

  สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร (แสดงความคิดเห็น)  
การจัดเวทีชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการจัดทำแผนชุมชนหรือไม่อย่างไร จากการที่ได้ศึกษาเห็นได้ว่า มีความสัมพันธ์กัน เพราะการจัดเวทีชาวบ้าน เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชน จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตโดยอาศัยองค์กร กระบวนกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ และการรวมตัวของบุคคลเพื่อระดมความคิด ร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำมาสู่การจัดทำแผนชุมชน มีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เพื่อให้รู้ปัญหาของตัวเอง วิเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดอนาคตของชุมชนที่ชุมชน และสามารถจัดการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49728, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)