วันนี้ทีโรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัดตลาดนัดการจัดการความรู้  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 247 คน เข้าร่วมงาน  ขอชมภาพบรรยากาศของการจัดงานครับ

 

  • ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด จาก สคส.ปาฐกถพิเศษ "จากKMสู่LOด้วยKM inside"

 

  • การเสวนา "ประสบการณ์การจัดการความรู้"  จากคุณสุรเดช เดชคุ้มวงค์  ครูจำนง  หนูนิล  และจันทนา  พงษา

  <div style="text-align: center"></div>   <p> </p><p>ภาคบ่าย</p><ul><li>การมอบเกียรติบัตรแก่จังหวัดนำร่อง โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร</li></ul><div style="text-align: center">   </div><p> </p><ul><li>ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการชี้แจงเพื่อแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อ ลปรร.ภาคนิทรรศการ</li></ul><div style="text-align: center"></div><p> </p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p><p> </p>