ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาใน-นอกระบบ

สรุปข้อแตกต่างการศึกษาใน-นอกระบบ
จากการศึกษาหลักการ ปรัชญา กศน. และจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่แล้ว พอสรุปข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) ได้ว่าการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลที่แน่นอน
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ การศึกษานอกระบบ( Non-formal Education )เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนสื่อ การวัดผลและการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49720, เขียน: 12 Sep 2006 @ 13:56 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 23:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)