ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาใน-นอกระบบ

  ติดต่อ

  สรุปข้อแตกต่างการศึกษาใน-นอกระบบ  
จากการศึกษาหลักการ ปรัชญา กศน. และจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่แล้ว พอสรุปข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) และการศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) ได้ว่าการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลที่แน่นอน
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ การศึกษานอกระบบ( Non-formal Education )เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบโดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนสื่อ การวัดผลและการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49720, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-09 23:27:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)