คุณสมบัติใดบ้างที่ต้องพัฒนาจึงจะนำตนไปสู่ความสำเร็จ

  ติดต่อ

  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชนที่มีความหลากหลาย  แต่มีความแตกต่างกัน การทำตนให้เป็นที่ยอมรับย่อมส่งผลให้การทำงานมีความสำเร็จได้ง่าย ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง และศึกษาเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความต้องการที่หลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ได้ก็จะนำความสำเร็จในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49712, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:53:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)