ถ้าโกรธกับเพื่อน............ให้มองคนที่ไม่มีใครรัก

ถ้าเรียนหนัก ๆ ...............ให้มองคนอดเรียนหนังสือ

ถ้างานลำบาก.................ให้มองคนไม่ได้แสดงฝีมือ

ถ้าเหนื่อยนั้นหรือ............ให้มองคนที่ตายหมดลม