GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิจกรรมประชุมเชียร์

กิจกรรมที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์ให้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตทั้ง 6 ชั้นปี และคณาจารย์

กิจกรรมประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2549
--------------------------------------------

_____ หลังจากที่นิสิตใหม่ ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2549 เข้ามาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- พี่พบน้องวันแรก วันที่ 5 มิ.ย. 49 ณ โถงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฝั่ง Coke)

- กิจกรรมประชุมเชียร์เชิงทักษะชีวิต 3 วันคือ
>>>12 มิ.ย. 49 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร (พรบ.)
>>>13 มิ.ย. 49 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
>>> และ 15 มิ.ย. 49 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)

- กิจกรรมบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 14 มิ.ย. 49 ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- กิจกรรมปิดประชุมเชียร์ วันที่ 8 ก.ค. 49 แบ่งเป็น 2 ช่วง
>>> 1) ช่วงเช้า – มีพิธีบายศรีแก่นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2549 ณ ห้อง DT 2309 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จากนั้นเป็นการแสดงปิดเชียร์ของชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
>>> 2) ช่วงบ่าย – กิจกรรม Walk Rally จัดที่สวน Teletubby (ตรงข้ามหอสมุด)

_____ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์ให้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตทั้ง 6 ชั้นปี และคณาจารย์

สำหรับภาพกิจกรรมเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูกันนะคะ หรือว่าจะเข้าไปดูที่ http://www.dent.nu.ac.th/activity_nisid/act_board/aspboard_Question.asp?GID=56 ก่อนก็ได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ประชุมเชียร์
หมายเลขบันทึก: 49699
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)