นวัตกรรมที่จะต้องใช้มาแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเองออกมาทางรูปภาพนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้แบบไหนยังไงดี