• ห่างหายไปหลายวัน ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้อมูล เพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด และการประเมินของ กพร.และ ทริส ในส่วนที่รับผิดชอบ 4 ตัวชี้วัด ด้านเศรษฐกิจ มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาการระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการ (Service sector) ที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การทำผังเมืองรวม  จัดระเบียบอุตสาหกรรมภาคบริการ การจัดระเบียบรถรับจ้าง สร้างศักยภาพของจังหวัดเป็นเมือง IT มีการสร้างมารีนา ธุรกิจสปาร์ ลองกลับมามองที่ชุมพร มีหลายอย่างที่มีศักยภาพคงต้องรอการขุดค้นพบ เช่น มารีนา IT ชุมพรก็น่าจะพัฒนาได้เพราะสายใยแก้วนำแสงที่ใช้กับระบบ ITของภูเก็ตก็ผ่านจังหวัดชุมพรโดยฝังในทะเลขึ้นฝั่งที่ชุมพรไประนองแล้วลงทะเลต่อ น่าเสียดายช่างมันเถอะ  แต่ที่น่าสนใจคือ การทำให้เมืองน่าอยู่แล้วธุรกิจอื่นจะตามมา
  • ชุมพรเมืองเกษตร และทำการเกษตรได้ดี (ปลูกง่าย ขายคล่อง)ทำให้เราพบว่ามีพี่น้องเกษตรกรจากหลายจังหวัดมาทำการเกษตรในจังหวัดชุมพร ด้านการท่องเที่ยวเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิมากมาย เราคงต้องมีการจัดการที่ดีรักษาไว้ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่าทำเป็น Mass เพราะจะเกิดความเสียหาย สิ่งที่ดีที่สุดต้องให้ชุมชนเป็นเจ้าของ
  • มาด้านการเกษตรปีนี้เป็นปีที่เกษตรกรบางท่านเกิดความสับสนว่าจะปลูกยางพาราหรือปลูกปาล์มน้ำมันดี มีบางรายปลูกปาล์มน้ำมันได้ 1 ปี ตัดทิ้งเปลี่ยนไปปลูกยางพารา มา ณ วันนี้ราคาผลผลิตยางพาราลดลงไม่รู้จะขุดยางพาราทิ้งแล้วไปปลูกปาล์มน้ำมันอีกหรือเปล่า ท่านเกษตรกรที่เคารพจะปลูกอะไรขอให้พิจารณาศักยภาพของเรา ว่ามีความพร้อมแค่ไหน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมองอนาคตให้ดี จังหวัดชุมพรมีปัญหาด้านแรงงาน มีเวลาลองมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มีมากในพื้นที่ และสำคัญที่สุดการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา จะต้องทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูลไว้ด้วย มีความจำเป็นมากในการทำแผนพัฒนาจังหวัด ในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่ต้องใช้ข้อมูล
  • ฝากถึงสมาชิก Planet agrikmchumphon ด้วยตลาดนัดที่อำเภอละแม อย่าลืมนำสินค้าไปแลกเปลี่ยนด้วยครับ