โรงพยาบาลสทิงพระเริ่มใช้โปรแกรม HOSxP มาแล้ว 10 วัน ทุกวันก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไป   บางปัญหาก็แก้ไขได้  บางปัญหาพยายามแก้ไขแล้วไม่ได้ ก็ต้องโทรถามอาจารย์  พอได้รับคำตอบก็ร้องอ๋อ เกือบทุกครั้ง  ตอนนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ไม่มีในตำรา  ปัญหาที่เกิดจากการใช้จริงจึงเป็นครูที่ดี