ให้ข้อมูลแก่คณะประเมิน สคส. : 8. ผลกระทบของงาน สคส.

         สุขภาพคล้ายดาราศาสตร์  ถ้าไม่ใช้กล้องส่องหาก็ไม่เห็น

         คำถามสำคัญที่คณะ review panel ของ สสส. ถามคือ  งานของ สคส. มีผลต่อสุขภาพแค่ไหน   ทั้งสุขภาพที่แปลว่า health และสุขภาพที่ขยายเป็น "สุขภาวะ"  และแปลว่า well being

         การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องมีการเก็บข้อมูลแบบเชอร์ล็อค โฮล์มส์ครับ   ถ้าคณะผู้ประเมินไม่ได้ข้อมูลจากการสืบสวนแบบเชอร์ล็อค โฮล์มส์   ก็จะบอกว่าผลงานของ สคส. ไม่ส่งผลถึงสุขภาพและสุขภาวะ

         ผมจึงต้องลองทำตัวเป็นเชอร์ล็อค โฮล์มส์  ติดตามสืบสวนหาร่องรอยของการเชื่อมโยงสู่สุขภาพและสุขภาวะของงานของ สคส. และของการประยุกต์ใช้ KM

         ก็ต้องเลือกใช้วิธีการที่ง่ายและเป็นรูปธรรมที่สุดคือ  ใช้ Gotoknow.org เป็นเครื่องมือสืบย่านสาวโยด   สคส.-KM-สุขภาพ&สุขภาวะ  ผ่านภาคีเครือข่ายของ สคส.   โดยผมจะลองจับมาสัก 2 - 3 ท่าน

         ท่านแรกขอเลือกคุณชายขอบ (อนุชา หนูนุ่น) แห่งสำนักงาน สสจ.พัทลุง (http://gotoknow.org/profile/chinekob)  ผู้เขียนบล็อกถึง 9 บล็อก   และโดยตำแหน่งหน้าที่ประจำก็นำเอา KM และบล็อกไปใช้งานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพอยู่แล้ว   โดยสามารถนำไปใช้กับงานประจำของตน   และที่สำคัญคือของหน่วยงานของตน

         นอกจากนั้นยังนำเอา KM และบล็อกไปใช้งานของ สป.สช., สวรส.,  ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาบริการปฐมภูมิ,  สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) http://gotoknow.org/blog/tri-paki/47920,  เวทีนวัตกรรม อสม.ติดดาว http://gotoknow.org/blog/tri-paki/36471 และ http://gotoknow.org/blog/tri-paki/47285,  ชุมชน R2R (Routine to Research) ในระดับจังหวัดและเครือข่าย R2R ระดับประเทศ http://gotoknow.org/planet/cop-r2r   ดูตัวอย่างบันทึกเรื่อง R2R ของคุณชายขอบได้ที่ http://gotoknow.org/blog/tri-paki/46394   โดยที่ทีม R2R รพ.ยโสธรถือว่าผู้จุดประกาย R2R ให้แก่ รพ.ยโสธรคือคุณชายขอบ

         คุณชายขอบได้นำ KM ไปใช้กับเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จ.พัทลุง  ตามบันทึก http://gotoknow/blog/tri-paki/44907,  เครือข่ายรณรงค์ลดอบายมุขในวัยรุ่นมุสลิมตามบันทึก http://gotoknow/blog/tri-paki/37872ในด้านวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคและหลักการ KM แก่หน่วยงานต่าง ๆ มีตัวอย่าง มรภ.ยะลา http://gotoknow/blog/tri-paki/36969   คณะแพทยศาสตร์ มอ. http://gotoknow/blog/tri-paki/31411  เป็นต้น

         เนื่องจากคุณชายขอบทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยตรง   การตามรอยหาผลกระทบด้านสุขภาพ-สุขภาวะจึงไม่ยาก   คนต่อไปผมจะลองตามรอย ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร แห่ง มน.

ตอนที่ 7

วิจารณ์  พานิช
 3 ก.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม#สคส.#ผลกระทบต่อสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 49682, เขียน: 12 Sep 2006 @ 11:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)