การศึกษาทางไกล


การศึกษาทางไกล

         

การศึกษาทางไกล

 

       ปัจจุบันการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาไร้พรมแดน สังคมไทยในปัจุบันจะรวมตัวกันเป็นกระจุกใหญ่ ทำอะไรก็จะรวมตัวกันเป็นองค์กร บริษัท เป็นส่วนใหญ่ การศึกษาก็จะเป็นแบบการประสมประสานกันระหว่าง การศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกล โดยเครือข่ายสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม ทุกรูปแบบในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่เรียกว่า Just in Time คือการตอบสนองต่อสังคมในปัจจุบัน ให้บุกคนมีความรู้ก้าวมั่น ทันโลก ฉะนั้น ปรัชญาทางการศึกษาจึงมีอยู่ว่า เป็นการตอบสนองต่อสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมกระจาย เป็นสังคมยุคเครือข่าย ก็คือการตอบสนองหรือพัฒนาบุคลากรโลก ให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันโลก

ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ

  1. ระบบการถ่ายทอดปฏิสัมพันธ์ เป็นตัวหลักสำคัญที่ทำให้เกิดการศึกษาได้ทั่วถึง
  2. ระบบเนื้อหา หรือระบบหลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง ต่อลักษณะของสังคมที่เป็นสังคมแบบกระจาย
  3. ระบบสื่อ ทำให้เกิดการถ่ายทอด การดำเนิน การเรียนการสอน แบบละเอียดและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

  1. ระบบการถ่ายทอดปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
   1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสียง ภาพ ตัวอักษร จะนิยมใช้กันมากในระบบนี้ เช่น การติต่อส่อสารเป็น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ไปตามท้องถิ่นเป็นต้น

   2. ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล เสียง ภาพ คอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในการผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการศึกษาที่ไร้พรมแดน
   3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e:mail,www อันนี้ก็นำมาใช้มากเหมือนกัน เช่น การส่งข่าว จดหมาย ความรู้ เป็นต้น
   4. ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง หรือ ระบบสื่อตามประสงค์ VOD เป็นการส่งสารโดยเส้นใยนำแสง เช่น ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และส่งให้กันได้ เป็นต้น
   5. ระบบหลักสูตร
    1. มีความหลากหลาย จบในตัว เป็นการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และนำไปใช้ได้เลย หรือ หลายๆ หลักสูตรรวมกัน เป็นต้น
    2. เนื้อหามีความยืดหยุ่น เนื้อหาสาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
   6. ระบบสื่อ
   7. ระบบสื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้เกิดการศึกษาแนวใหม่ ที่ไร้พรมแดน ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอล เพื่อที่จะถ่ายโอน ถ่ายทอด การใช้สื่อ จะมีสื่อหลัก และสื่อเสริม

    สื่อหลัก

     1. การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ Stand alone CBI สถาบันไดหรือเครือข่ายไดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ก็จะต้องมีสื่อเสริม สื่อพิมพ์ คู่มือการเรียน การพบผู้เรียนเป็นครั้งคราว เข้าห้องปฏิบัติการ assignment เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
     2. การสอนโดยระบบประชุมทางไกล TBI จะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เช่น มีสื่อเสริม สิ่งพิมพ์ วีดิโอดีมานด์ เพื่อให้เราติดตาม และทำให้การสื่อสารสมบูรณ์ และได้รับความรู้ร่วมกัน
     3. การสอนด้วยระบบเครือข่าย www. ( WBI ) อันนี้จะรวมทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันคือ สื่อเสริม สิ่งพิมพ์ โน๊ตย่อ การประชุมทางไกลด้วย ซึ่งจะมีความละเอียดสูง มีความซับซ้อนในการใช้งาน นี่จึงเป็นจุดอ่อนของการใช้ระบบนี้ แต่ถ้าใช้ระบบนี้ได้สมบูรณ์ เราก็จะได้รับความรู้ข่าวสาร อย่างสมบูรณ์เช่นกัน

การเลือกใช้สื่อ

  1. ควรจะศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะ วิธีการใช้ ความซับซ้อน ข้อเสียของสื่อ แต่ละประเภทเสียก่อน เพื่อจะได้นำมาใช้อย่างสมบูรณ์
  2. ดูคุณภาพ การแสดงผลผ่านหน้าจอ เช่นการสอน การทำการประชุม การบรรยายที่สมบูรณ์ ผ่านงจอภาพ
  3.  

หมายเลขบันทึก: 49677เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2006 10:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท