นี่คือวาทกรรมแบบโฆษณาชวนเชื่อนะครับ   ความจริงก็คือ  งานนี้เราจัดแบบขาดทุนครับ   คุณแอนน์แม่งานใหญ่เอาประมาณการค่าใช้จ่ายมาให้ผมดูเมื่อสักครู่

         ถ้าท่านลงทะเบียนจ่ายเงิน 2,500 บาท   ก็หมายความว่า สคส. จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 2,500 บาท   เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วม 1 คนครับ

         คืองานนี้ สคส. จะมีรายรับจากการลงทะเบียนประมาณ 4 ล้านบาท   แต่เรามีรายจ่าย 8 ล้านบาทครับ   ส่วนที่ สคส. ต้องจ่ายมาจากเงินสนับสนุนจาก สสส.   จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

         ถามว่าทำไมค่าใช้จ่ายสูงนัก   คำตอบคือวิทยากรมีจำนวนมากครับ   ในจำนวนผู้เข้าร่วม 2,000 คน  เป็นวิทยากรเสียประมาณ 200 คน   ค่าใช้จ่ายด้านวิทยากรจึงสูงครับ

วิจารณ์  พานิช
 12 ก.ย.49