ผมอ่านบันทึก "KM Workshop วพบ. สระบุรี (1)" ของ ดร. วัลลา (http://gotoknow.org/blog/dmcop/49550) ก็เกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกนี้

         ผมเห็นวิทยากร KM ที่มีความสามารถในการฝึกปฏิบัติการ  สร้างทักษะ KM แบบเน้น tacit knowledge กระจายกันออกไปจัด KM Workshop ทั่วประเทศไทย  ก็เกิดความปิติว่าฝันที่ สคส. ฝันใฝ่จะได้เห็นก็เริ่มเห็นแล้ว   เครือข่าย KM ปรเทศไทยขยายตัวได้จริง ๆ   ตัวอย่าง
          - อาจารย์หมอเจเจ  ไปจัด workshop ที่ ม.อุบลhttp://gotoknow.org/blog/uackku/49534
          - สิงห์ป่าสักและทีมงานไปเป็นวิทยากร KM ที่ มรภ. เชียงใหม่   มีความน่าทึ่งตรงที่มีชาวบ้านที่เป็น "คุณกิจ" ไปร่วมเวทีด้วย  ดูที่ http://gotoknow.org/blog/yutkpp/49429 และ http://gotoknow.org/blog/yutkpp/49357
          - หมอพิเชฐ  บัญญัติ  ไปเป็นวิทยากร KM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง - http://gotoknow.org/blog/practicallykm/49337 และอุตรดิตถ์ http://gotoknow.org/blog/practicallykm/49336
          - กรมอนามัย ลปรร. ประสบการณ์การทำ KM กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://gotoknow.org/blog/kmanamai-nonta/49219,  จังหวัดสุโขทัย http://gotoknow.org/blog/kmanamai-nonta/49217
          - คุณศิริวรรณ  หวังดี  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากร KM ให้แก่สำนักพัฒนาเกษตรกรhttp://gotoknow.org/blog/majusut/49150
          - สพท. นนทบุรีเขต 1 ดูงาน KM กรมราชทัณฑ์ http://gotoknow.org/blog/tanes/48873

         ตัวอย่างนี้ได้จากการเข้าไปเสาะหาจากส่วนหนึ่งของบล็อก gotoknow ในเวลา 1 สัปดาห์   ซึ่งแม้ใน 1 สัปดาห์ก็มีมากกว่านี้   และที่ไม่ปรากฏในบล็อกก็คงจะมีอีกมากกว่านี้

         ได้โอกาส  จึงขออธิบายว่าทำไมเวลาหน่วยงานต่าง ๆ มาขอให้ สคส. ไปเป็นวิทยากร KM   เรากลับแนะนำวิทยากรจากภาคีของเรา  ก็เพราะ สคส. อยากให้ภาคีได้ไปทำหน้าที่วิทยากร   จะได้เกิดเครือข่าย KM ขยายขึ้นและเป็นการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรของภาคีให้แก่กล้าขึ้นด้วย

         เราเชื่อว่าวิธีทำงานแบบไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง KM แบบที่ สคส. ทำอยู่   จะขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงครับ

วิจารณ์  พานิช
 12 ก.ย.49