รายงานสด ทีมคุณอำนวย เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เช้าวันนี้เป็นวันที่ ๒ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เราทานอาหารเช้าที่โรงแรมทอแสง อาหารที่น่าสนใจ คือ ก๋วยจั๊บญวนเติมกระดูกหมู หมูยอ หมูสับ โรยด้วยหอมเจียว เสร็จสรรพเราเคลื่อนทีมไปที่ ม.อุบล และเริ่มด้วยการนำ DAR(During Action Review) ซึ่งดำเนินการเมื่อวานนี้ก่อนกลับ และ นำมาทำความเข้าใจในเช้าวันนี้ครับ

  เช้านี้มี VCD ของ สคส การจัดการความรู้เมืองพิจิตร และ มีกิจกรรม "ช้างๆๆๆ นำสู่อัตตลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

JJ