อาจารย์หมอวิจารณ์ มีเจตนาต้องการรวบรวม "ข่าวดี" ที่ได้ช่วยกันนำมาบันทึกไว้ใน GotoKnow ดิฉันขอแนะนำวิธีการรวบรวมที่ง่ายที่สุดดังนี้คือ เวลาที่แต่ละท่านบันทึกข่าวดีลงบล็อกให้ติดป้ายบันทึกว่า ข่าวดี goodnews ด้วยนะค่ะ

แล้วระบบจะทำการรวบรวมบันทึกที่มีป้ายเหล่านี้มาไว้ที่เดียวกันโดยอัตโนมัติภายใต้ลิงค์ที่อยู่ http://gotoknow.org/post/tag/goodnews หรือ http://gotoknow.org/post/tag/ข่าวดี