วิชาระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกร

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่ คาบที่ กระบวนวิชา ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 1-5 แนะนำรายวิชา แนะนำรายวิชา  
2 1-5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Mathlab 1 P 1-14
3 1-5 การหาค่าความคลาดเคลื่อน การใช้งานโปรแกรม Mathlab 2 P15-28
4 1-5 รากของสมการ การใช้งานโปรแกรม Mathlab 3 P29-68
5 1-5 รากของสมการ Roots of Equation P29-68
6 1-5 ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น Nonlinear system of equation P69-126
7 1-5 ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น Muller's method P69-126
8 1-5 เกาส์จอร์แอนอิลิมิเนชั่น LU decomposition P69-126
9   สอบกลางภาค    
10 1-5 เกาส์ไซดอล Gauss-Seidel P69-126
11 1-5 least-squares Regression   chapter 17
12 1-5 least-squares Regression   chapter 17
13 1-5 Interpolation   chapter 18
14 1-5 Interpalation   chapter 18
15 1-5 การอินทิเกรตของนิวตัน-โคตส์, รอมเบิร์ก   P 236-247
16 1-5 การหาค่าอินทิกรัลแบบเกาส์ (Gauss quadrature)   P248-257
17 1-5 การแก้สมการดิเฟอเรนเชียล   P258-267
18   สอบปลายภาค    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสอน

คำสำคัญ (Tags)#โครงการสอน

หมายเลขบันทึก: 49674, เขียน: 12 Sep 2006 @ 10:29 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)