มะขามแขกเป็นไม้พุ่มเล็ก ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยยาวและปลายใบแหลม ดอกเป็นสีช่อสีเหลือง ฝักคล้ายถั่วลันเตา แต่ป้อมและแบนกว่า ใช้เมล็ดปลูก (เมล็ดมีอายุสั้น)
มะขามแขก ใบและฝักใช้เป็นยาถ่าย ใบไซ้ท้องท้องมากกว่าฝัก ใบมะขามแขก เป็นยาถ่ายที่ดี