เล็บมือนางเป็นไม้เลื้อย เถาแก่เป็นไม้เนื้อแข็ง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบมน ดอกเป็นช่อขาว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีชมพู มีกลิ่มหอม ผลสีเขียว แก่จัด เป็นสีน้ำตาลแดงเป็นมัน มี 5 พู ปลูกโดยใช้รากหรือไหล ปลูกเป็นไม้ประดับ เล็บมือนาง เมล็ด รสเอียน เบื่อเล็กน้อย ใช้ขับพยาธิและตานทราง ใช้ถ่าย พยาธิใส้เดือน