กฎหมายที่นักธุรกิจต้องทราบ

Pichrawee G.
กฎหมายที่นักศึกษาเห็นว่าสำคัญที่สุด ที่นักธุรกิจจะ้ต้องทราบและให้เหตุผลประกอบ

กฏหมายธุรกิจที่นักธุรกิจต้องทราบ และจำเป็นสำหรับธุรกิจนั้น ข้าพเจ้ามองว่า นักธุรกิจควรต้องศึกษากฎหมายเบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต นักธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รูปแบบต่างของธุรกิจตามกฎหมาย

กฎหมายที่นักธุรกิจต้องทราบ มีดังต่อไปนี้

1. กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร เช่น กฎหมายเช็ค การเงิน เรื่องของเครดิต

2. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่นการว่าจ้างผู้รับจ้าง การว่าจ้างคนต่างด้าว

3. กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเพื่อประกอบการ เช่นสัญญาระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

4. กฎหมายลิขสิทธ์ เช่นการได้มาของลิขสิทธ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธ์

5. กฎหมายภาษีอากร เช่นการเสียภาษี การส่งภาษีซื้อ ภาษีขาย

6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ทำธุรกิจ

7. การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

โดยสรุปนักธุรกิจอาจว่าจ้างให้บริษัทที่ให้บริการงานเหล่านี้ดำเนินการ แต่ถ้านักธุรกิจทราบในเบื้องต้นถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายกำกับการดำเนินธุรกิจแล้ว ก่อนที่จะไปว่าจ้างบริษัทเหล่านั้น สิ่งนี้จะเป็นข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ การรู้เขา รู้เรา เตรียมตัวพร้อมรบ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายธุรกิจ โดย พิชญ์รวี

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายที่นักธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 49714, เขียน: 12 Sep 2006 @ 13:25 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)