ตำราคดีบุคคลภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจ

รวบรวมจากตำราที่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.        Caprioli, Eric A. ,Reglement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce electronique : tribunal competent, loi applicable, droit penal international, arbitrag en ligne,   Paris : Litec, c2002. Call #: K5000 .C35

2.        Burchill, Richard. ,International conflict and security law : essays in memory of Hilaire McCoubrey , Cambridge, U.K. : Cambridge University Press published in association with the McCoubrey Centre for International Law, 2005. Call #: KZ6010 .I58

3.        Basedow, Jurgen, Private law in the international arena = [Privatrecht in der internationalen arena] : from national conflict rules towards harmonization and unification , Hague, Netherlands : T.M.C. Asser Press, c2000.  Call #: K623 .P75

4.      International Congress of Comparative Law 1994 : Athens, Greece , Declining jurisdiction in private international law : reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law, Athens, August 1994 , Oxford : Clarendon Press, 1995.Call #: K7625 .I58

5.        Drobnig, Ulrich, American-German private international law. , New York, Published for the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University, by Oceana Publications, 1972. Call #: JX1428.G4 D7

6.        Ehrenzweig, Albert Armin., Private international law; a comparative treatise on American  international conflicts law, including the law of admiralty, Leyden, A.W. Sijthoff (1967-  ,       Call #: KF411 .E35

7.        Cheshire, Geoffrey Chevallier  , Private international law  , London, Butterworths, 1979.    Call #: JX6184 .C49 1979

8.      Graveson, Ronald Harry.  ,Conflict of laws : private international law , London, Sweet & Maxwell, 1974.   Call #: JX6184 .G7 1974

9.      Scott, A. W., LLB.  , Private international law : (conflict of laws) ., Plymouth : Macdonald and Evans, 1979. Call #: JX6184 .S35 1979

10.     North, Peter Machin.  ,Essays in private international law. ,  Oxford : Clarendon Press, 1993. Call #: K7041 .N67

11.     Overbeck, Alfred E. von.  , the new swiss codification on private international Law. , Deventer, The Netherlands : Kluwer Law and Taxation, c1992  . Call #: 001/94

12.    Switzerland. Laws, statutes, etc. Switzerland's Private International Law Statute of December 18, 1987 : the Swiss code on conflict of laws, and related legislation , Deventer : Kluwer Law and Taxation, 1989. Call #: KKW480 .S95

13.     Hoyle, Mark S. W. , Private international law : cases and materials  ., London : Laureate Press, 1982.  , Call #: K7040 .H68

14.     Scott, A. W.  , Private international law (conflict of laws)  . London, Macdonald & Evan, 1972.  Call #: JX6184 .S35

15.     Scott, A. W.  , Private international law (conflict of laws)  . London, Macdonald & Evan, 1972.  Call #: JX6184 .S35

16.    Graveson, Ronald Harry. Conflict of laws : private international law . London, Sweet & Maxwell, 1974. Call #: JX6184 .G7 1974

17.     American Law Institute.  ,Restatement of the law, second, conflict of laws  . ,American Law Institute. St. Paul, Minn., American Law Institute Pub., c1971. Call #: KF411 .A4

18.    Garnefsky, Andre.  , Public policy in Soviet private international law. The Hague, Martinue Nijhoff, 1970. , Call #: JX6201 .G3

19.     Asser (T.M.C.) Instituut., Les legislations de droit international prive conflits de lois et conflits de juridictions. Statutory private international law; conflict of laws-substance and procedure. Colo, Universotetsforlaget, 1971. Call #: K7040 .A8

20.    Elving, Ronald D.  ,Conflict and compromise : how Congress makes the law . New York : Simon & Schuster, c1995.Call #: KF3531 .E4514. 

21.     Leyden, A.W. Sijthoff, Contemporary problems in the conflict of laws ; essays in honour of John Humphrey Carlile Morris. British Institute of International and Comparative Law. Call #: K7041 .B7

22.    Blom-Looper, Louis Jacques.  ,Bankruptcy in private international law. London, The Eastern Press, 1954 . Call #: KD685.I5 B55

23.     Hanotiau, Bernard.  , Le droit international prive americain : du premier au second Restatement of the law, conflict of laws. , Paris : L.G.D.J., 1979.  Call #: KF411 .H36

24.     Ulmer, Eugen, Intellectual property rights and the conflict of laws : a study carried out for the Commission of the European Communities, Directorate-General for Internal Market and Industrial Affairs ., Luxemberg : Kluwer, [1978] .Call #: JC605 .U4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kitiwaraya # Conflict of Law

คำสำคัญ (Tags)#of#หนังสือน่าอ่าน#บรรณานุกรม#law#ภาษาต่างประเทศ#แนะนำหนังสือ#กฎหมายขัดกัน#คดีบุคคล#conflic#ห้องสมุดธรรมศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 49616, เขียน: 11 Sep 2006 @ 23:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

แล้วแต่ละเล่มมีจุดที่น่าสนใจ ตรงไหน

 

เขียนเมื่อ 

ไหมอ่านภาษาฝรั่งเศสด้วยหรือคะ ดีจัง