พลังแห่งปัญญา กับ พลังแห่งการจัดการ

ความสำคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
พลังแห่งปัญญา กับ พลังแห่งการจัดการ มีความสำคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด ในความคิดของผม ผมคิดว่าเท่าเทียมกัน เพราะพลังการจัดการเกิดจากการแบ่งงาน และความรับผิดชอบกันทำตามบทบาทที่ร่วมตกลงกันไว้ด้วยความเต็มใจ เสียสละมุ่งให้เกิดความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย และแผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนพลังภูมิปัญญานั้นเกิดจากการวิเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ การประเมินตนเอง และผลงานที่ทำโดยกลุ่ม เครือข่ายของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นบทเรียน หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจากบทเรียนทั่วไป สามารถเผยแพร่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มอื่นๆ หรือชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดี พลังแห่งปัญญา และพลังแห่งการจัดการจึงเป็นส่วนสนับสนุนกัน เพราะงานจะสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีนั้นเกิดจากการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องร่วมกันทำ มีทิศทางการทำงานในแนวทางเดียวกัน จึงเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 49607, เขียน: 11 Sep 2006 @ 22:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)