พลังแห่งปัญญา กับ พลังแห่งการจัดการ

  ติดต่อ

  ความสำคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด   
พลังแห่งปัญญา กับ พลังแห่งการจัดการ มีความสำคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด ในความคิดของผม ผมคิดว่าเท่าเทียมกัน เพราะพลังการจัดการเกิดจากการแบ่งงาน และความรับผิดชอบกันทำตามบทบาทที่ร่วมตกลงกันไว้ด้วยความเต็มใจ เสียสละมุ่งให้เกิดความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย และแผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนพลังภูมิปัญญานั้นเกิดจากการวิเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ การประเมินตนเอง และผลงานที่ทำโดยกลุ่ม เครือข่ายของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์เป็นบทเรียน หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจากบทเรียนทั่วไป สามารถเผยแพร่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มอื่นๆ หรือชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดี พลังแห่งปัญญา และพลังแห่งการจัดการจึงเป็นส่วนสนับสนุนกัน เพราะงานจะสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีนั้นเกิดจากการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องร่วมกันทำ มีทิศทางการทำงานในแนวทางเดียวกัน จึงเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

หมายเลขบันทึก: 49607, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:52:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พงษ์กฤษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)