ภาพสุดยอดหญิงงามของจีน ๔ คน ได้แก่ ไซซี,หวังเจาจวิน,เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย เชิญชมได้ครับ

 

ไซซี หวังเจาจวืน
ภาพที่ ๑ ไซซี  ภาพที่ ๒ หวังเจาจวิน
เตียวเสี้ยน หยางกุ้ยเฟย
ภาพที่ ๓ เตียวเสี้ยน ภาพที่ ๔ หยางกุ้ยเฟย

  

    ผมเคยบันทึกเรื่อง หวังเจาจวิน กับ เตียวเสี้ยน ไว้แล้ว คลิกลิงค์ได้ที่ใต้ภาพนะครับ

   ส่วนไซซีและหยางกุ้ยเฟยจะได้เขียนต่อไป

 

หมายเหตุ ภาพจาก http://www.xq28.net/s/viewtopic.php?t=12808&sid=a91d505ec5dc9268f87d45cc00c7612e