โรคภูมิแพ้                 โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางกลุ่ม เนื่องจากร่างกายของผู้นั้นมีปฎิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่ โรคนี้เกิดกับคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วย                 อาการของโรคภูมิแพ้ เกิดขึ้นเนื่องจากปฎิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารจากภายนอกเข้าไปในร่างกายกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมืแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะ อาจแสดงออกทางผิวหนัง เช่น ลมพิษ อาจอุจระร่วง บางรายมีอาการรุนแรง หายใจไม่ออก และอาจถงแก่ความตายปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ 1.    กรรมพันธุ์ เช่น โรคหืด จมูกอักเสบจากการแพ้ 2.    สารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้ง ยิ่งมากเท่าใด โอกาศเกิดอาการแพ้ก็ยิ่งมากชึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้นในการเกิดภูมิแพ้อยู่แล้ว เช่น มีกรรมพันธุ์ก็ยิ่งมีโอกาศเป็นได้ง่ายขึ้น สารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนอง แต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกัน แม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกัน เช่นการแพ้ฝุ่นบ้าน บางคนแสดงออกโดยหอบหืด บางคนอาจแสดงออกเพียงมีน้ำมูกไหล จามและคัดจมูกเท่านั้น หรือการแพ้ยา แม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษ บางคนหอบหืด แต่บางคนช็อคจนเสียชีวิตก็ได้