พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Cell
พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Cell )

                ลักษณะการทำงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์  จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ฯ  เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุมเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  กำลังไฟฟ้าส่วนเกินจะจ่ายผ่านมิเตอร์  จำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลงัไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ จะนำกำลงัไฟฟ้าส่วนขาดจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านมิเตอร์ซื้อไฟฟ้ามาใช้ภายในอาคารเหมือนปกติ

                การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เสียง และน้ำ เพราะไม่มีการเผาไหม้มีการบำรุงรักษาน้อย เพราะระบบการทำงานง่ายไม่ซับซ้อน พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและที่สำคัญพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีอยู่ไม่หมดสิ้น หากสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่ชนบทห่งไกลจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชนบท และอนาคตหากสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ทดแทนเชื้อเพลิงต่างๆ ได้อย่างจริงจังแล้ว ก็จะช่วยลดปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม

                ส่วนในเรื่องการดูแลรักษาระบบ กฝผ. จะจัดทำคู่มือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชำนาญจนสามารถที่จะดูแลรักษาระบบฯได้ กฟผ. ก็จะมอบให้ทางศูนย์ฯเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลระบบต่อไปนอกจากนี้ กฝผ.จะขอความร่วมมือจากทางศูนย์ฯ ให้ช่วยเก็บข้อมูลให้ กฝผ. ด้วยเพื่อจะนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินผลการใช้งานของระบบฯ ต่อไป

                สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ กฟผ. ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( สพช. ) เป็นจำนวนเงิน 5 , 295 , 000 บาท ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยตรง

  พิพัฒน์   หงษ์ลดารมภ์

            ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงโครงการฯนี้ว่า นอกจาก กฝผ. จะเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วยังถือว่า กฟผ. จะได้รับประโยชน์ทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เพราะจากสถิติของแต่ละศูนย์ฯ มีผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานในแต่ละปีประมาณ  20 , 000 -30 , 000 คน ถ้ารวมทุกศูนย์แล้วจะมีจำนวนมากถึง 200 , 000 คน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยเผยแพร่เทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจ สมดังเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้ศูนย์ศึกษาเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้

                คว่มมุ่งหวังของโครงการคงไม่เพียงแค่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เท่านั้น กฟผ. ตระหนักดีว่าการผลิตไฟฟ้าภายใต้เชื้อเพลิงสะอาด และนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ย่อมเป็นการพัฒนาไฟฟ้าที่ยั่งยืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

                วันนี้... แม้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการนำพลังงานความร้อนจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ในโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในอนาคต กฟผ. พร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ให้แพร่หลายไปสู่ชุมชนอื่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริต่อไป                

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Solar Cell

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 49593, เขียน: 11 Sep 2006 @ 22:01 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 22:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 
อยากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์บ้างจัง แต่ท่าจะติดที่บ้านคงแพงน่าดู แต่คิดๆไปมันก็คุ้มเนอะประหยัดค่าไฟด้วย
เขียนเมื่อ 
การใช้พลังงานโซล่าเซลล์มีประโยชน์มาก เมื่อนำมาดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในการต่างๆ และยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ พลังงานอื่นๆด้วยซึ่งเป็นประโยชน์มาก แม้ตอนนี้จะเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่ต่อไปเชื่อว่า ทุกคนจะเห็นประโยชน์ของพลังงานจกแสงอาทิตย์เป็นแน่
พลังงานโซล่าเซลล์มีประโยชน์มาก
IP: xxx.26.200.51
เขียนเมื่อ 

พลังงานโซล่าเซลล์มีประโยชน์มาก แต่มีการวิจัยหรือค้นคว้าให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยมาก รัฐบาลน่าจะทำเรื่องนี้ให้จริงจังด้วยครับ ผมเห็นพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จนตอนนี้ อายุผมเกือบจะ 50 ปี ยังดูเหมือนว่าเรื่องนี้ ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลย หรือว่า ผู้วิจัยค้นคว้าเกี่นวกับเรื่องนี้ ถูก พวกพ่อค้าขายน้ำมันซื้อตัวไปหมด ให้คิดดูว่า คอมพิวเตอร์พัฒนาได้เร็วมาก สิบปีที่แล้วราคาคอมพิวเตอร์ เป็นหลักแสน มาปัจจุบัน ราคาไม่ถึงหมื่น เปรียบสเปคแล้ว ราคาลดลงมาก แต่ดูเหมือนกับว่า พลังงานแสงอาทิตย์ แผงเซลล์ ยังราคาเท่าเดิม เป็นเพราะอะไรครับ อยากรู้มาก

สามารถ
IP: xxx.26.200.51
เขียนเมื่อ 

อยากทราบราคาแผง solarcell ต้องการติดหลังคาบ้าน ครับ 100,000 ต่อหลังทำได้หรือไม่ครับ

ศิษย์อาจารย์จอย
IP: xxx.121.129.9
เขียนเมื่อ 

ต้องดูขนาดและพื้นที่ค่ะ ว่ากว้างเท่าไร

วชิรวิชญ์
IP: xxx.151.38.2
เขียนเมื่อ 

รู้จักรถพลังงานโซล่าเซลมั๊ย มีรูปด้วยก็ดีอ่ะ

หนูจิต
IP: xxx.24.96.112
เขียนเมื่อ 

อยากทราบราคาการติดตั้งโซล่าเซลล์ ว่าราคาประมาณเท่าไรค่ะ

nat
IP: xxx.121.61.115
เขียนเมื่อ 

จะใช้น้ำร้อนจากไฟฟ้าทำไม………………………………..

ขอเสนอเครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์และแสงอาทิตย์

รายละเอียด: เครื่องทำน้ำร้อนฟรีจากแอร์

สามารถติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ

ได้น้ำร้อนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ติดตั้งง่าย

สามารถผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูงถึง 70oC

เก็บน้ำร้อนได้นาน 72 ชั่วโมง

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพทนทานและปลอดภัย

รับประกัน 1 ปี

ทำน้ำร้อนได้รวดเร็วหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศ (Optional)

ช่วยชาติประหยัดพลังงาน

ข้อดีของ เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์และแสงอาทิตย์

ไม่ใช้ไฟฟ้าทำน้ำร้อน จึงปลอดภัยไม่ต้องกลัวไฟดูด

ได้น้ำร้อนฟรีๆ 50-75 °C จากแอร์และแสงอาทิตย์ที่ใช้ประจำ

ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 5-18% กับแอร์ที่ติดตั้งน้ำร้อน

เครื่องเดียวใช้ได้ทั้งบ้าน อาบน้ำ ล้างจาน ซักผ้า

คืนทุนเร็ว ภายใน 1-2 ปีของแอร์และจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6 ปี

ลงทุนครั้งเดียว ใช้งานได้นานหลาบสิบปี

เหมาะสำหรับล้างจาน อาบน้ำ ทำความสะอาด ซักผ้า นวดตัว เป็นต้น

สำหรับธุรกิจ สปา โรงแรม รีสอรต์ โรงพยาบาล เบอเกอรี่ สนามกอร์ฟ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทเบนนิฟิท มีเดียตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทนไม่ใช้ไฟฟ้า

สนใจติดต่อ ณัฐพงศ์ สุขใหญ่

0818996766, 02-9859251

ใช้น้ำร้อนจากแอร์ดิคับ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ร้อนจี๋เลยคับ 0818996766

www.ajenergy2009.com

Email. [email protected]

สุทธิพงศ์ แก้วทองดี
IP: xxx.144.180.65
เขียนเมื่อ 

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคใต้,อยู่สุราษฎร์

Mu_Nan
IP: xxx.27.123.122
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์ ค่ะ เอาแบบเป็นข้อๆได้ไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมขอแจ้งเสริมหน่อยว่า การอบรมเรื่องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เรา เปิดอบรมฟรี 2 วัน มีอาหารพร้อม โดยจิตสำนึกของเรา ท่านมาฟรีได้

เลย รอบละ 15 คน แต่ต้องโทรมาที่ศูนย์ฝึก กทม ว่ารอบว่างหรือไม่ โทร 02-8943135 และที่ จ.เพชรบุรี 084-0847173 นะครับ ไม่เกิน 20 คน และท่านจะ

เห็นว่าของฟรี มี ในโลก เดือนละ 1 รอบเท่านั้นครับ เพราะเป็นโครงการที่ แผนกพลังงานทดแทนของโรงเรียน มีงบให้ท่าน อย่าให้โอกาศดีๆแบบนี้หลุดมือไป

มาอบรมแล้ว ไม่ทำแต่ไปบอกต่อ ผมก็ดีใจแล้วครับ ที่ช่วยให้โลกลดร้อนไปได้ อีก 15 คน/เดือน และคงมีหลายๆท่านในแต่ละรอบที่มาด้วยใจรัก กลับไปทำไฟ

จากแสงอาทิตย์ ใช้ หรือจะพัฒนา สูบน้ำในสวนเกษตรก็ได้สบายมากครับ โทรมาถามที่ 081-8241332 ครับ หรือที่โรงเรียนศูนย์ฝึก 02-8943134

0819040617 ก็ได้ครับ (จะรู้ว่าของฟรี มีจริงในโลกนี้)ส่วนท่านที่ติดต่อมา ขอซื้อ หนังสือที่ใช้ในการอบรม เช่นคุณประเวศ (ในเวปบอร์ด) ให้ติดต่อ คุณนุช

แผนกสื่อการเรียน การสอน นะครับ 02-8943135 หนังสือมี 3 ชุด เป็นเนื้อหา 1 เล่ม และเป็นชุดปฎิบัติ 2 เล่ม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านถามมาในเวปบอร์ดว่า มีที่พักหรือไม่ ถามทางศูนย์เพชรบุรีแล้ว มีจัดให้ ที่แถวราชภัฎเพชร เป็นห้องพัก ราคานักศึกษา มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ตพร้อม

ส่วนที่ ศูนย์ฝึก ที่ กทม เขาก็จัดหาให้ ห่าง รร.แค่ 300 เมตร ราคาวันละ 300-400 บาท ก็มา 2 วัน แต่ได้ความกลับไปทำเป็นแสน ก็คิดเอาเอง นะครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------