ในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานราชการ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ส.ค. 2549 - 16 ก.ย. 2549 เป็นการอบรม แบบ ATM (Actionbased Tranning Model) ในวันนี้ได้มีพิธีเปิดและรับฟังบรรยายพิเศษทาง VCD โดยปลักกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร และผอ.กลุ่มการเจ้าหน้าที่ และรับฟังคำชี้แจงการฝึกอบรม กำหนดนัดหมายการฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริงในการทำงานที่ ศบอ.ของตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง www.gotoknow.org ตามที่ได้รับมอบหมายใบงานมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อไป