การประเมินครูต้นแบบ

ครูต้นแบบ

     ปี 2549 นี้ กลุ่มนิเทศ สพท.นภ.เขต 1 มีโครงการประเมินครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งมีครูสมัครเข้ารับการประเมินทุกสาขา 400 กว่าคน ต้องตั้งกรรมการประเมินกว่า 10 คณะ ซึ่งในการประเมินจะประเมินตามเกณฑ์ ทั้งผู้รับการประเมินและกรรมการประเมินต้องทำความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินให้เข้าใจและชัดเจน ควรเป็นการประเมินเพื่อพัฒนางานตามสภาพจริง ผลประเมินออกมาก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้รับการประเมินด้วย และรู้ข้อบกพร่องที่จะพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)