องค์ความรู้ทุกๆอย่าง ที่การศึกษา และการค้า โชคทวีคูณ เทรนนิ่งแอนด์ซัพพลายด์

องค์ความรู้ทุกๆอย่าง ที่การศึกษา และการค้า โชคทวีคูณ เทรนนิ่งแอนด์ซัพพลายด์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
Usernametrainingcenter
สมาชิกเลขที่101971
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์  สุดประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

และหัวหน้าโครงงาน พลังงานทดแทน และประหยัดไฟฟ้า

รักษาการณ์ หัวหน้าแผนก โซล่าเซลล์ (ดูแลการอบรม ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์)

วศบ-คอบ.ไฟฟ้ากำลัง  ม.พระจอมเกล้า(พระนครเหนือ)

คม.เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา  (ม.บ้านสมเด็จ)

-------------------------------------------------------------------------------------------

ภาระกิจที่รับผิดชอบ อีก 10 ปี ต่อไป (หากไม่ไปที่ชอบ ก่อนเวลาอันควร)คือ  เผยแพร่ ความรู้ในด้านพลังงานทดแทน ที่ตนเองมีอยู่ จำนวนมาก ในด้านโซล่าเซลล์ และพลังงานลม กับประชาชน ให้มากที่สุด (ทั้งในรูปการอบรมฟรี 2 วัน และการอบรมที่ต้องฝึกงาน ที่ลงมือทำจริง  ที่มีค่าใช้จ่ายแบบประหยัด ในหลักสูต 3 วัน  โดยไม่เน้นเอากำไร ทางการค้า หรือการศึกษา โดยใช้สถานีทดลองพลังานทดแทน ต้นแบบ ที่ จ.เพชรบุรี และ อาคารเรียน ศูนย์ฝึก บางบอน เป็นสถานที่อบรม เน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจการการเกษตรแผนใหม่ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )

                            -----------------------------------

              mail trainingcenter[email protected]   0818241332

                             ----------------------------------