ผมและเพื่อน ๆ กลุ่มหนึ่ง จะมีนัดอาทิตย์ละ 1 วัน ส่วนมากจะเป็นวันศุกร์  ดูแล้วคิดถึงโฆษณาเหล้ายี่ห้อหนึ่งว่า เมื่อคิดถึงว่าเป็นวันศุกร์ก็จะดีใจมาก เพราะนอกจากจะได้พบเพื่อน ๆ ที่รู้ใจกันแล้ว ก็ยังเป็นวันที่เราจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเรื่องส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องงาน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตน มาเล่าให้ฟัง แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ และบางครั้งก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ดังนั้นเมื่อได้มามีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ KM ก็ทำให้ผมได้รู้ว่า สิ่งที่ผมและเพื่อน ๆ ทำร่วมกันทุกสัปดาห์นั่นเอง   ผมถึงเชื่อว่า KM จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรา หรือเจาะจงลงไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครูเรา  เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะต่างกันตรงสถานที่ หรือเวลา หรือโอกาส เท่านั้น  ดังนั้น KM ก็คงจะไม่ใช่ยาหม้อใหญ่  ยาหม้อใหม่  ที่พวกเราจะคิดว่าต้องนำมาเป็นภาระ แต่ของให้นำสิ่งที่พวกเราทำมาโดยตลอดจัดรูปแบบ ขบวนการ และถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ๆ อีก   และที่สำคัญเราจะได้นำความรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น มาเป็นขบวนที่ทำให้ความคิด ความรู้ของเราอยู่ได้ตลอดไป