กำลังอ่านงานวิจัยยุ่งๆอยู่ หัวฟู ผมหงอกไปหลายที่ อ่านหลายรอบจับประเด็นสำคัญไม่ได้ต้องกลับมาอ่านใหม่ ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากเหมือนกัน   มาดูคำศัพท์เราดีกว่า

     

examine(v.) อ่านว่า อิกแซมมิน นะครับ แปลว่า สอบ, ทดสอบ ตรวจสอบ, สอบสวน, ตรวจสุขภาพ ตัวอย่างประโยคเช่น

    <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">examine the wreckage of the plane.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ตรวจสอบซากเครื่องบิน</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">examine  the budget carefully.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ตรวจสอบงบประมาณอย่างละเอียด</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">We examined the candidates orally.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">พวกเราทดสอบผู้สมัครโดยการสอบสอบปากเปล่า</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">He  is  examined by  the police.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">เขาถูกตำรวจสอบสวน</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">examine him on his knowledge of the subject.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>       <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ทดสอบความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องนั้น</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>       <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">examine  the patient with scrupulous care.</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      ดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่อย่างละเอียดถี่ถ้วน       <div style="text-align: center">Sling</div>     <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">คงได้ตัวอย่างประโยคที่ใช้กับคำว่า examine(v.) นะครับ กำลังฟังเพลง Vincent ของ Don McLeanและเพลง Imagine ของ John Lenon ไพเราะมาก มีใครบางคนฝากมาให้ ผ่อนคลายก่อนกลับไปอ่านหนังสือต่อขอบคุณทุกท่านครับผม</p>     <div style="text-align: center">Doctor</div>      <p style= "margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>  Sheriff ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.