ความเห็น 73288

ภาษาอังกฤษกับคำว่า examine(v.)

เขียนเมื่อ 
ขอโทษที่เข้ามาช้า examine the budge carefully. ตรวจสอบงบประมาณอย่างละเอียด น่าจะเป็น the budget ไหมคะ