ความเห็น 72993

ภาษาอังกฤษกับคำว่า examine(v.)

รัตติยา เขียวแป้น
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

(ขี้เกียจเข้าตามขั้นตอน ไม่ว่ากันนะคะ)

เป็นกำลังใจให้คุณครูคนเก่งนะคะ