ความเห็น 72941

ภาษาอังกฤษกับคำว่า examine(v.)

เขียนเมื่อ 
  • เพิ่งสังเกตุว่า คุณ Ka-poom และคุณดวงเด่นเข้ามาพร้อมกันเลยแปลกมาก