KM(แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๕๗๒.จัดการความรู้เรื่องความขัดแย้งใน Gotoknow

 

          ผมลองจัดการความรู้เรื่องความขัดแย้ง จากบันทึกใน Gogotknow   โดยค้นบันทึกด้วยคำหลัก การจัดการความขัดแย้งได้บันทึกทั้งหมดที่นี่

 

          KM เน้นที่ความรู้ปฏิบัติ   คือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ   และความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ หรือเพื่อใช้งาน   การปฏิบัติในที่นี้คือการบันทึก (ลงใน Gotoknow)

 

          คุณ prasert rk เขียนบันทึกทบทวนความรู้เชิงทฤษฎีเรื่องความขัดแย้งที่นี่  ผมอ่านแล้วได้ความรู้มาก    และคุณเรวัต จันทรจนา ก็ทบทวนไว้ที่นี่อีกแนวหนึ่ง

 

          นักการทูต พลเดช วรฉัตร บันทึกเรื่องความขัดแย้งระดับประเทศไว้ที่นี่ น่าสนใจมาก   การจัดการเป้าหมายร่วม สำคัญกว่าการจัดการความขัดแย้งโดยตรง

 

          ผมพยายามหาบันทึกเรื่องความขัดแย้งในเชิงชีววิทยา หาไม่พบครับ   ลองค้นด้วย Google ใช้คำหลัก “conflict in biology”   พบหนังสือ Genes in Conflict : The Biology of Selfish Genetic Elementsซึ่งชี้ให้เห็นว่า ในธรรมชาติ ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งหรือกลไกหนึ่งของวิวัฒนาการ

 

          ความขัดแย้งแบบอ่อนๆ ที่มีฤทธิ์สร้างสรรค์ ดังบันทึกของ ดร. อโณทัย ที่นี่

 

          ความขัดแย้งและเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่นำไปสู่การพัฒนา ดังในบันทึกนี้

 

          ผมไล่อ่านหัวข้อบันทึกที่มีคำหลัก “ความขัดแย้ง” และอ่านรายละเอียดบันทึกที่สนใจ ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเป็นปีเริ่มต้น Gotoknow ก็ได้ภาพใหญ่ว่าคนในสังคมไทยมองเรื่องความขัดแย้งแตกต่างกันจากแง่มุมใดบ้าง    ได้แก่ในระดับระหว่างประเทศ   ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ   ความขัดแย้งภายในองค์กร   ความขัดแย้งภายในจิตใจคน   แปลกใจที่ไม่มีบันทึกเรื่องปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ลงคำหลัก “ความขัดแย้ง”   จำได้ว่าอัยการชาวเกาะมาเรียนหลักสูตรสร้างสังคมสันติสุขของสถาบันพระปกเกล้า    ที่ลุงเอกเป็นครูใหญ่ แล้วเขียนเล่าตอนไปดูงานที่มาบตาพุดไว้อย่างละเอียด แต่ไม่ได้ลงคำหลัก “ความขัดแย้ง” ไว้    จึงไม่พบจากการค้นครั้งนี้   เช่นบันทึกนี้

 

          ผมสรุปกับตัวเองว่า ความขัดแย้ง ก็เหมือนกับเรื่องที่ซับซ้อนอื่นๆ ที่มองได้หลายมุม หลายมิติ   ตีความได้หลากหลาย   ข้อเตือนใจที่สำคัญคือต้องมองข้ามมิติด้านลบ ไปสู่มิติด้านบวกให้ได้    และรู้จักใช้มันให้เป็นพลังสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทำลาย

 

 

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.ค. ๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


.... ทุกๆๆ บันทึกใน Gogotknow==> มีคุณค่ามาก จริงๆ ค่ะท่าน อจ.หมอ