มักจะได้ยินเสียงบ่นพวกเราจากห้องแล็บบ่อยๆ ว่าปริมาณงานมากขึ้นทุกวัน อันนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนไม่ต้องรอพิสูจน์ เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มารพ.มอ.ในช่วงปี สองปีนี้ มากขึ้นมากๆๆ  

เสียงบ่นอีกอย่างหนึ่งมาจากความรู้สึกของวงการแพทย์กันเอง (โดยไม่มีหลักฐาน) ว่าการดูแลรักษาปัจจุบันพึ่งแล็บมาก และ นักเรียนแพทย์และแพทย์ใช้ทุน ไม่ค่อยทำแล็บง่ายๆเอง ที่ ward เอง เอะอะอะไร ก็ส่งแล็บไว้ก่อน ทำให้ตัวเองเกิดคำถามว่า ที่ว่ากันนั้น จริงหรือไม่  เพราะถ้าจริง ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการส่งตรวจแล็บมากขึ้น

พอดีกำลังจะไปรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชาประจำปีในต้นเดือนหน้าให้ผู้บริหารรับทราบ  กะว่า จะเสนอให้คณะฯช่วยดูแลเรื่องการส่งแล็บให้เหมาะสม ไม่ให้ส่งเกินความจำเป็น 

กระแส R2R กำลังมาแรง ก็เลยปิ้งแว็บเกิดคำถามระหว่างที่เจอพี่อุไรวรรณ (ผู้ดูแลข้อมูลแล็บของภาคฯ) ที่หน้าลิฟท์ว่า เราน่าจะตรวจสอบสมมุติฐานหรือข้อสงสัยที่ว่า "การส่งตรวจเลือดในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนเพิ่มขึ้น" เป็นเบื้องต้นว่า มีโอกาสเป็นจริงตามข้อสงสัยหรือไม่   หากเป็นจริง เราก็จะได้บอกผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ พร้อมกับมีข้อมูลประกอบ แล้วก็อาจนำไปสู่การหาคำตอบเพื่อคลายข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไปเช่น การส่งตรวจนั้นจำเป็นหรือไม่ หรือ ได้ใช้ผลแล็บนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนไข้จริงๆ หรือไม่

จึงบอกให้พี่อุ วิเคราะห์ข้อมูล จำนวนการส่งตรวจเลือด (โดยใช้การทดสอบเลือด CBC ก่อน) ต่อผู้ป่วยแต่ละรายเปรียบเทียบหลายๆ ปี ว่าเพิ่มขึ้นตามสมมติฐานหรือไม่ 

ด้วยความรวดเร็วเพียงวันเดียว ก็ได้ข้อมูลดังนี้ค่ะ 

จำนวนการส่งตรวจ Test CBC จาก ทุก Ward ปี 2543 - 2548  
 ปี พศ.         จำนวน tests เฉลี่ย/ผู้ป่วย
2543           2.2
2544           2.3
2545           2.2
2546           2.2
2547           2.0
2548           2.1

เป็นอันว่า สมมุติฐานที่ว่า "มีการส่งตรวจเลือดในผู้ป่วยแต่ละรายเพิ่มขึ้น" ไม่น่าจะจริง และดูตัวเลขแล้ว เฉลี่ยส่งตรวจเลือดเพียง 2 ครั้งต่อการนอนโรงพยาบาล คิดว่าไม่มากมายแต่อย่างใด 

สรุปว่า คงไปบอกคณะฯ เรื่องที่จะให้ดูแลการส่งตรวจเลือดให้พอเหมาะพอสมคงไม่ได้  ดีนะ ที่ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลก่อน ก่อนที่จะหน้าแตก และ ก่อนที่จะลงแรงทำ R2R โดยมีข้อสงสัยนั้นไม่เป็นจริง